Blog

Stroke na ba ito?

 

Ang "Stroke" ay ang kundisyon kung saan biglang nawawala o nagkukulang ang suplay ng dugo sa utak. Ang mga palatandaan ng babala ay kinabibilangan ng pagkalito / hindi makalakad ng maayos / pagkahilo / pagkawala ng balanse / sakit ng ulo.

 

 

Dito sa Pilipinas, ang pangunahing sanhi ng stroke ay ang high-blood. Ang high-blood pressure ay walang sintomas. Hindi mo mararamdaman kung may high blood pressure ka na. Yung karaniwan na sinasabi na mataas ang dugo ng isang tao kapag sumasakit ang batok niya ay maling interpre­tasyon. Kung ikaw or ang iyong mahal sa buhay as nakakadama ng simtomas ng stroke pumunta agad sa pinakamalapit na emergency department hospital upang mabigyan ng mabilis na lunas. Ang isang Neurologist ay isang espesyalista sa kaso ng stroke. 

 

 

A stroke is a serious life-threatening medical condition that occurs when the blood supply to part of the brain is cut off. Strokes are a medical emergency and urgent treatment is essential. The sooner a person receives treatment for a stroke, the less damage is likely to happen.

 

When a stroke occurs the blood supply to part of the brain is suddenly interrupted. Brain cells die when they no longer receive oxygen and nutrients from the blood or if there is sudden bleeding into or around the brain.

 

A stroke can occur in two ways. In an ischemic stroke, a blood clot blocks or plugs a blood vessel or artery in the brain. About 80 percent of all strokes are ischemic. In an hemorrhagic stroke, a blood vessel in the brain breaks and bleeds into the brain. About 20 percent of strokes are hemorrhagic.

 

#stroke #pain #headache #migraine #pain #specialist #doctor #winnielimkhoo #health #exercise #lifestyle #health

 

 

Tags:

Please reload

Featured Posts

Understanding Why you should Sleep

May 25, 2019

1/10
Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon

Medical Affiliations:

Manila Doctors Hospital

Cardinal Santos Medical Center

Chinese General Hospital

winnielimkhoo@gmail.com

+63 (998) 5500497

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2015 by Winnie Lim Khoo MD. Proudly Philippine Made